Firma JõUDCOMPANI arved:
Nimetus Kogus Hind Info Summa
Arve: 202118
R 5000 75 700 52500 €
Kuulub tasumisele: 52 500.00

Kokku: 52 500.00 €

[0/10]
Arve muutub makstavaks järgneva nädala alguses.
Arve koostatakse ühe nädala kohta.
Arvet saab maksta firma omanik firma kontol oleva rahaga.
Kümne maksmata arve täitumisel makstakse arved automaatselt ja lisatakse juurde viivist 10% arvel olevast summast.