Firma MACDRONIC.COM arved:
Nimetus Kogus Hind Info Summa
Arve: 202118
R 5000 1 700 700 €
Kuulub tasumisele: 700.00
Nimetus Kogus Hind Info Summa
Arve: 202117
R 5000 1 700 700 €
Kuulub tasumisele: 700.00
Nimetus Kogus Hind Info Summa
Arve: 202116
R 5000 1 700 700 €
Kuulub tasumisele: 700.00
Nimetus Kogus Hind Info Summa
Arve: 202115
R 5000 1 700 700 €
Kuulub tasumisele: 700.00
Nimetus Kogus Hind Info Summa
Arve: 202114
R 5000 1 700 700 €
Kuulub tasumisele: 700.00

Kokku: 3 500.00 €

[4/10]
Arve muutub makstavaks järgneva nädala alguses.
Arve koostatakse ühe nädala kohta.
Arvet saab maksta firma omanik firma kontol oleva rahaga.
Kümne maksmata arve täitumisel makstakse arved automaatselt ja lisatakse juurde viivist 10% arvel olevast summast.