Firma NETWORKGRUPP arved:
Nimetus Kogus Hind Info Summa
Arve: 202119
R 5000 3150 700 2205000 €
Kuulub tasumisele: 2 205 000.00

Kokku: 2 205 000.00 €

[0/10]
Arve muutub makstavaks järgneva nädala alguses.
Arve koostatakse ühe nädala kohta.
Arvet saab maksta firma omanik firma kontol oleva rahaga.
Kümne maksmata arve täitumisel makstakse arved automaatselt ja lisatakse juurde viivist 10% arvel olevast summast.