Firma JõUDCOMPANI tootmine. Raha 22 775 846,03 € | Top tootmine: 100+
9.87%
Laohooneid: 500 | Ruum kasutusel: 9.87% | Aktiivsed töötajad: 1
Tootmine
Puidugraanulid - Kogus: 49236 tm Hind: ▴120.93€
Tootmiseks vajalik: Hakkepuit(1)
Toormed
Kasepalk - Kogus: 0 tm Hind: ▾63.69€ tm
Hakkepuit - Kogus: 0 tm Hind: ▾107.34€ tm
Klaas - Kogus: 125 m2 Hind: ▾19.62€ m2
Raps - Kogus: 0 t Hind: ▴378.04€ t
Metall - Kogus: 0 t Hind: ▴163.12€ t